Kruszywa drogowe

W naszej hurtowni zaopatrzą się Państwo w popularne kruszywa drogowe, które mogą być wykorzystywane do budowy dróg, chodników, ścieżek rowerowych oraz autostrad. Oferujemy kruszywa naturalne, takie jak: piasek, żwir, pospółkę, tłuczeń, kliniec oraz grys. Sprzedajemy także mieszanki kruszyw, które można wykorzystać do tworzenia nasypów drogowych i kolejowych, a także do przygotowania warstw filtracyjnych podczas budowy dróg.

 

Pospółka

Pospółka to często stosowana w budownictwie drogowym mieszanka piasku i żwiru. Materiał ten charakteryzuje się dobrymi właściwościami filtracyjnymi i dużą nośnością. Używa się go do przygotowania fundamentów, na których będzie bufowana droga, a także do przygotowania nawierzchni, w przypadku dróg leśnych i polnych. Pospółkę można wykorzystać także do stabilizacji gruntów i wyrównania wykopów pod różnego rodzaju inwestycje budowlane.

 

Tłuczeń

Tłuczeń wykorzystywany jest do układania nawierzchni drogowych i kolejowych, a także jako składnik betonu oraz mas bitumicznych. Kruszywo to powstaje w wyniku łamania skał i ma zazwyczaj kształt sześcianów bądź ostrosłupów. Wykazuje niską ścieralność i nasiąkliwość, a także odporność na niskie temperatury i uciskanie. Tłuczeń używa się także do wysypywania powierzchni na podjazdach, drogach prywatnych i parkingach.